Zakaj izbrati samoplačniškega zobozdravnika?

Koncesija je pravica pacienta do izvajanja zobozdravstvenih storitev v javni mreži, ki jo podeljuje država oziroma občina, v kateri zobozdravnik izvaja storitve. V okviru koncesije so natančno določena pravila, zajamčena sredstva in obveznosti ter pravice zavarovancev.

Ali je v primeru zobozdravstva pacientovim pravicam res zadoščeno?

Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) je posrednik med pacientom in zobozdravnikom.

V samoplačniški ordinaciji ni nobenih posrednikov. Odločamo se glede na želje, potrebe in finančne zmožnosti vsakega posameznika!

ZZZS ni kot zavarovalnica in vam ne omogoča proste izbire materialov, storitev in protetičnih rešitev, ampak deluje kot razdeljevalec sredstev in kot organ odločanja.

Ljudje smo edinstveni in prav take so naše potrebe.

Niti dve osebi nimata enake diagnoze, želja, potreb ali poteka terapije.

Vsak od vas ima pravico do individualne obravnave, česar pri koncesiji ne moremo vedno zagotoviti. Rešitve, ki jih ZZZS poda na razpolago, velikokrat ne ustrezajo dejanskim potrebam pacienta. Poleg tega so dane rešitve vsebina knjige iz leta 1980. V tem času se je zobozdravstvo zelo razvilo, napredovalo, poznamo metode in materiale, ki jih takrat niso poznali.

Če že na začetku sklepate kompromis med okrnjenimi možnostmi, finančnimi sredstvi in trenutnim stanjem, je velika možnost za nezadovoljstvo na strani pacienta in terapevta.

Ne le s storitvami, zobozdravnik je omejen tudi s proračunom.

Če preračunamo letni proračun, ki ga ZZZS nameni za zobozdravstvo na posameznega državljana, je to približno 50 € letno.

Za primer: enostavno puljenje zoba ZZZS plača 13 €, medtem ko so že stroški materiala (kozarček, slinček, rokavice, maska, instrumenti, sterilizacija, asistenca, papirologija, da ne omenimo vrednosti znanja in časa, ki ga vloži zobozdravnik za pridobitev le tega) za poseg nekajkrat višji.

Sredstva, ki jih nameni ZZZS za storitve, niso neomejena. Ko je norma dosežena, zobozdravnik dela na svoje stroške. Zaradi tega so čakalne dobe vsako leto daljše, saj je potrebno razporejati storitve konzervative in protetike, ki morajo biti enakovredno razporejene.

Lahko si le predstavljate, kako težko je zagotoviti kvalitetne storitve s takimi sredstvi in v takih pogojih dela.

Vsak izmed nas si želi natančne razlage o posegu, ki sledi načrtu rehabilitacije in poteku zdravljenja. V koncesijski ambulanti ZZZS za slednje ne namenijo posebnih sredstev, zato lahko mirno primerjamo načrtovanje in izvedbo z avtobusno postajo.

V samoplačniški ordinaciji lahko v miru opravimo pregled, načrt in izvedbo glede na individualne želje, brez čakalnih dob!